STRP BiŽnnale 2017

Het programma van STRP Bi?nnale, van 24 maart tot 2 april in het Klokgebouw in Eindhoven, is rond. De zintuigen van mens en machine, Senses & Sensors, staan centraal op het grootste evenement voor creatieve technologie in Nederland.

Tien dagen lang trekken internationale tech-toppers, jong lokaal creatief talent en alles daartussen in naar de gigantische hallen van het Klokgebouw in Eindhoven, een oude Philips-fabriek. Nog meer dan voorheen focust STRP Bi?nnale op de presentatie van nieuw werk, vaak in opdracht van STRP gemaakt, altijd met de monumentale omgeving waarin het gepresenteerd wordt in het achterhoofd.

Benieuwd wat je echt niet mag missen tijdens STRP Bi?nnale 2017?

Bekijk het programma

STRP Keynote: Kevin KellyWIRED-oprichter Kevin Kelly is al meer dan dertig jaar deelgenoot en verslaggever van de IT-revolutie. Hij verdiept zich in langetermijntrends op het gebied van technologie, tools en cultureel gedrag en schrijft over de rimpeleffecten en sociale gevolgen van technologie. Zijn New York Times bestseller The Inevitable behandelt de twaalf belangrijkste technologische trends die onvermijdelijk ons leven in de nabije toekomst zullen vormen. Kelly is een van de key note sprekers van Conference for the Curious op 29 maart.

Koop tickets

Winnaars Award For Creative TechnologyWhat If Collectief uit Eindhoven heeft met MGNT de eerste STRP ACT gewonnen. MGNT is een gigantische magnetische tapeloop en vormt een eerbetoon aan elektronica-pionier Dick Raaymakers. De STRP Award for Creative Technology (ACT) is een nieuwe Europese prijs die het bundelen van innovatieve krachten stimuleert. What If Collectief kan met het prijzengeld van 30.000 euro MGNT realiseren. Andere prijswinnaars zijn de Amsterdamse kunstenaar Leanne Wijnsma en de Oostenrijkse ontwerper Bernard Lenger, die ieder 15.000 euro wonnen. Alle werken gaan op 24 maart tijdens STRP Bi?nnale 2017 in premi?re.

Door into the DarkVergeet VR, vergeet 3D en 360? video: voor een verhaal waar je helemaal in opgaat kom je naar Door into the Dark, een documentaire-ervaring over wat het betekent om te verdwalen. Alleen, op blote voeten ga je het donker in. Om de weg terug te vinden naar het licht, zal je je over moeten geven aan het onbekende. Niet de techniek staat centraal, maar instinctieve lichamelijke sensaties en waargebeurde verhalen van mensen die weten wat het is om jezelf kwijt te raken.

Op het snijvlak van documentaire en theater maakt het Britse creatieve collectief Anagram interactieve storyscapes die diep ingrijpen op de manier waarop je de wereld waarneemt. Door into the Dark is een intens transformatieve ervaring: als je uiteindelijk weer buiten staat, is niets meer zoals het was! Deze bijzondere coproductie van MU en STRP is van 16 maart tot 17 april voor het eerst hier te beleven. Durf jij de confrontatie aan?

Koop tickets

STRP zoekt vrijwilligers

De samensmelting van spectaculaire kunst, experimentele technologie en elektronische muziek met tentoonstellingen, workshops en conferenties maken een dijk van een line-up. Daarbij hebben we ook dit jaar jullie hulp hard nodig. Er zijn weer veel functies beschikbaar, zoals expohost, kaartcontroleur, barmedewerker, muntverkoper en nog veel meer. Voor enkele functies hebben we een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Ook kunnen studenten bij ons terecht om werkervaring op te doen.

Inschrijven als vrijwilliger

Digi Days


Shezad Dawood - Human Digital

Van woensdag 1 tot en met zondag 5 maart organiseert Kunsthal Rotterdam Digital Days, waarin de symbiotische relatie tussen mens en technologie centraal staat. Er zijn lezingen, workshops, films, games en interactieve installaties, interessant voor zowel een breed als vakinhoudelijk publiek. Op zaterdag 4 maart is STRP te gast in de Kunsthal met de workshop 'In aanraking met VR'. Deelnemers krijgen de kans hun eigen avatar te ontwerpen, die ze vervolgens levensecht ervaren met een Virtual Reality bril. De workshop wordt aangeboden in het kader van de expositie HUMAN/DIGITAL: a symbiotic love affair, te zien van 2 februari tot en met 2 april 2017 in de Kunsthal in Rotterdam.The program of STRP Biennial, from March 24 to April 2 at the Klokgebouw in Eindhoven, is complete. Senses of both man and machine, Senses & Sensors, are the focal point of the largest event for creative technologies in the Netherlands.

In ten days international leading figures as well as young local creative talents will come to the Klokgebouw in Eindhoven, an old Philips factory. More so than in previous years, does STRP Biennial focus on new works, often specifically assigned by STRP, and always bearing in mind the monumental surroundings as the backdrop to these pieces.

Curious for what you can expect at STRP Biennial 2017?

See the program

STRP Keynote: Kevin KellyWIRED-founder Kevin Kelly has been a participant of, and reporter on, the information technology revolution for more than 30 years. He immerses himself in the long-term trends of technology, tools and cultural behavior and writes about the ripple effects and social consequences surrounding the culture of technology. His New York Times best-selling book titled The Inevitable (2016) chronicles how our lives in the near future will be shaped by twelve long-term technological trends that are inevitable. Kelly is one of the key note speakers of Conference for the Curious on March 29.

Buy tickets

Winners Award For Creative TechnologyThe What If Collective from Eindhoven has won the first big STRP ACT Award with MGNT. MGNT is a gigantic magnetic tape loop and honours electronics pioneer Dick Raaymakers. The STRP Award for Creative Technology ACT is a new European prize that encourages the merging of innovative powers. What If Collective can realise MGNT with the prize money of 30,000 euro. Other prize winners are the Amsterdam-based artist Leanne Wijnsma and the Austrian designer Bernard Lenger, who both won 15,000 euro. All works will premiere on March 24 during the STRP Biennial 2017.

Door into the DarkForget VR, forget 3D and 360? video: for truly immersive storytelling you turn to Door into the Dark, a documentary experience about what it means to be lost. Alone and barefoot, you enter the dark. In order to find your way back towards the light, you will have to surrender to the unknown. This work is not based on technology but on visceral physical sensation and real-life stories told by people who know what it's like to lose yourself.

At the intersection of documentary and theatre, UK- based creative collective Anagram makes interactive storyscapes that profoundly impact the way you perceive the world. Door into the Dark is an intensely transformative encounter: when you eventually make it back outside, nothing will be like before! From Mach 16 to April 17, this extraordinary coproduction of MU and STRP can be experienced here for the very first time. Are you up for a challenge?

Buy tickets

STRP zoekt vrijwilligers

STRP Biennial is a merger of spectacular art, experimental technology and electronic music with exhibitions, workshops, conferences that make sense of the future now. We are looking for enthusiastic volunteers in various positions to make this edition a success. For some functions compensation is available. Students can also apply to gain work experience.

Sign up as volunteer

Digi Days


Shezad Dawood - Human Digital

From Wednesday 1 to Sunday 5 March Kunsthal Rotterdam organizes Digital Days, in which the symbiotic relationship between human and technology is discussed. It offers a wide range of lectures, workshops, films, games and interactive installations, interesting for both broad and professional public. On Saturday 4 March STRP is invited at the Kunsthal with the workshop 'In touch with VR'. Participants get the opportunity to design their own avatar, and experience it coming to life with Virtual Reality glasses. The workshop is offered as part of the exposition HUMAN/DIGITAL: a symbiotic love affair, on show from February 2 to April 2 2017 in the Kunsthal in Rotterdam.

STRP

Partyflock
Facebookpage
Twitter
Flickr
Instagram
Vimeo
Share |