Banken dienen nieuw herstructureringsplan SFX in en zetten Sillerman buiten spel

CEO Sillerman van SFX had een mooi plan om zelf niet veel slechter uit het faillissement van SFX te komen. Hij zou zich terugtreden als CEO van SFX, maar zijn voorzitterschap van de raad van bestuur behouden door zijn belang van 40% van de preferente aandelen in het bedrijf. Maar dat is niet wat uiteindelijk zal gebeuren waarschijnlijk.

De banken waarmee Sillerman toentertijd deals maakte om zijn investeringen en overnamen te bekostigen werden preferente schuldeisers. Diezelfde banken dienden eerder deze week een nieuwe herstructurering overeenkomst in bij de rechtbank. In dit voorstel komt Sillerman er een stuk bekaaider van af. Zijn preferente aandelen zou hij kwijt zijn (en dus ook zijn belangrijke stemrecht en hij zal hoogstwaarschijnlijk terecht moeten staan voor zijn aandeel in de ellendige mislukking die SFX nu toch wel bijna genoemd mag worden.

Op 30 augustus beslist een rechter in Delaware over het plan waarin drastische voorstellen worden gedaan: de banken nemen alle aandelen over, huidige bestuursleden worden vervangen door mensen die de banken Allianze SE en Axar Capital aanwijzen. Vervolgens zullen nieuwe preferente aandelen worden uitgegeven aan de banken.
De promotors die bij de verkoop van hun bedrijven preferente aandelen hadden bedongen, krijgen zogenaamde 'Contingent value rights'. Dit zijn rechten die men kan inroepen op het moment dat SFX verkocht, gefuseerd of geliquideerd wordt. Zij ontvangen verder gewone aandelen en rechten om hun eigen bedrijf terug te kopen van SFX.

Lees op ampthemag.?com het gehele verhaal ().

Het moge duidelijk zijn dat de SFX-soap nog wel wat afleveringen zal kennen.....Bron: Amplify
Share |