Gevolgen Brexit voor muziekindustrie

We kunnen er vandaag niet omheen: Brexit is een feit. Of in ieder geval: op handen. Billboard schetst wat de gevolgen (zouden kunnen) zijn voor de muziekindustrie:

De Britse muziekindustrie wordt geconfronteerd met een onzekere, turbulente toekomst nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU) wil verlaten. Als ??n van de 28 EU-lidstaten konden Briste artiesten vrij reizen en werken in alle andere lidstaten. De kans is zeer wel aanwezig dat in de toekomst Engelse artiesten voor ieder EU land waar zij optreden een aparte werkvergunning en/of visum nodig zullen hebben. Je kunt je indenken dat een Europese tour voor een Engelse artiest een hele bureaucratische voorbereiding nodig zal hebben. En met het extra werk zullen ook extra kosten gemoeid zijn. Kleinere artiesten die hun optredens en tours budgetair strak inplannen, zouden zwaar getroffen kunnen worden.

Maar denk ook aan andere, meer indirecte of verscholen kostenstijgingen: huidige tours en optredens die reeds gepland staan, zijn nu onderhevig aan valutaschommelingen. De pond zakte enorm in waarde, dus de ?10.000 die gisteren nog bijna €12,500 was, levert een artiest vandaag nog 'maar' €10.000 of zelfs minder op. Ook overheadkosten als vliegtickets zullen wellicht duurder worden en wat te denken van strenger wordende grenscontroles? De TIR, een document met een volledig overzicht van de apparatuur, zou ook opnieuw ingevoerd kunnen worden.

Brexit heeft ook ernstige gevolgen voor de manier waarop het auteursrecht wordt beschermd en in heel Europa ten uitvoer gelegd. Op dit moment is de Europese Commissie bezig met een herziening van de auteursrechtwetgeving. De Britten zouden profiteren van deze verordeningen en, net zo belangrijk, ze zouden een stem hebben in de tostandkoming ervan. Nu hebben ze de mogelijkheid om een eigen regelgeving te maken en hierdoor prijzen voor gebruik van rechten (drastisch) kunnen verhogen.

De muziekwereld is een zeer internationaal opererende wereld. Er zijn vele arbeidsmigranten werkzaam in Engeland. Mogen deze mensen blijven werken bij de promotors, platenmaatschappijen et cetera? Of hebben zij ook een werkvergunning nodig en welke voorwaarden zullen hieraan vastzitten? De muziekindustrie heeft zich in aanloop naar het referendum al duidelijk uitgesproken. Economisch en zakelijk was het van groot belang dat men 'remain' zou stemmen.....

Maar, zoals we al weken horen en voorlopig ook nog wel een tijd gezegd zal worden: de volle omvang van de gevolgen van Brexit zijn lastig te voorspellen.Bron: Billboard
Share |