Effenaar sluit 2015 af met winst

De Effenaar heeft over het jaar 2015 een positief resultaat geboekt van ? 39.406,-. De omzet over dit jaar was ? 3.405.463,-, bijna ? 400.000,- meer dan in 2014. Het aantal bezoekers in 2015 is met 136 duizend nagenoeg gelijk aan 2014. Deze cijfers maakt het Eindhovens poppodium bekend in zijn jaarverslag. Het poppodium organiseerde meer programma's met hetzelfde aantal bezoekers. Directeur Jos Feijen: "Dit is wederom een bevestiging dat we op de goede weg zitten."

Om aantrekkelijk te blijven voor grote groepen bezoekers, krijgt het gebouw deze zomer een forse opfrisbeurt. Het podium zet voor de komende jaren in op het verkennen van de toekomst van popmuziek en de beleving hier omheen. Daarnaast gaat de Effenaar zich ook in programma aanbod herijken. Zo onderzoekt het podium nadrukkelijk de mogelijkheden om in de komende jaren aan te sluiten op de mogelijkheden binnen de virtual en augmentEd Reality.

Feijen: "We willen we onze rol in de stad naar behoren blijven vervullen. Maar dan moeten we ook op zoek naar andere inkomsten. Als gevolg van de diverse investeringen en een aantal kostenstijgingen, verwachten we overigens in 2016 weer een beperkt en ingecalculeerd verlies te lijden."

Bron
Share |