Nachtburgemeesters Red nachtcultuur, gecontroleerde heropening is noodzaak

De Nederlandse nachtburgemeesters, -raden en -stichtingen doen met klem een oproep
aan de overheid om de nachtcultuur in ons land te redden via een gecontroleerd,
aangescherpt heropeningsplan. De jongste spoedmaatregelen tegen het coronavirus,
funest voor de nachtcultuur, bewogen hen ertoe een nieuw samenwerkingsverband op te
richten. Als Dutch Nighttime Alliance (DNA) maken ze gezamenlijk een krachtig
statement met dringende adviezen.

Waar de economische waarde van het uitgaansleven allang is aangetoond, blijft de zachte
kracht van de nacht (sociaal, cultureel) vaak onderbelicht. "De nacht biedt ruimte aan creativiteit
en om verbindingen aan te gaan met verschillende culturen en disciplines. Clubs en events zijn
plekken waar mensen elkaar ontmoeten, zichzelf leren kennen en hun artistiek talent
ontwikkelen. Op de dansvloer heerst saamhorigheid en solidariteit; het is een veilige plek om
jezelf te zijn", aldus de nachtburgemeesters. "Dit soort aspecten zijn van onschatbare waarde
voor de maatschappij van alledag. Maar ze dreigen nu verloren te raken, met alle mentale,
culturele en sociale impact van dien."

DNA erkent dat het coronavirus rondwaart en neemt de volksgezondheid uiterst serieus. "We
gaan zelf niet op de stoel van de wetenschap en zorg zitten, maar baseren ons op onderzoek
dat daar gedaan is naar veilig uitgaan." De nachtburgemeesters geloven dat het nachtleven
veilig open kan via Testen Voor Toegang, mits de fouten in het systeem worden aangepakt en
de testcapaciteit wordt opgeschaald. De geldigheidsduur van de QR-code moet naar 24 uur en
de code moet structureel naast het ID-bewijs van de bezoeker worden gecontroleerd. "Wel
willen wij hierin benadrukken dat deze tijdelijke maatregel in onze ogen enkel als noodoplossing
gebruikt dient te worden zolang het epidemiologisch nog urgent is."

Clubs moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot ventilatie, wat ook
geadviseerd is door het OMT. Ze moeten een veilige omgeving bieden aan hun personeel en
bezoekers. "Daarnaast roepen wij de overheid op (extra) financiële ondersteuning te bieden. Nu
excuses gemaakt zijn, moet er ook verantwoordelijkheid genomen worden. Er moet een
steunpakket komen voor de nachtcultuur: voor clubs en podia die als niet-gesubsidieerde
instellingen niet in aanmerking komen voor steunpakketten voor de culturele sector en voor
nachtwerkers en -makers zoals artiesten en kunstenaars die door de sluiting opnieuw hun
inkomsten zien opdrogen.
Share |